Інноваційні підходи забезпечення фінансової безпеки кредитного ринку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Розглянуто та обґрунтовано використання інноваційних підходів до забезпечення фінансової безпеки кредитного ринку. Сonsidered and justified using of innovative approaches to ensuring financial security of the credit market.
Опис
Ключові слова
кредитний ринок, фінансова безпека, фінансовий ринок, кредитні послуги., credit market, financial security, financial market, credit services.
Бібліографічний опис
Вергелюк Ю. Ю. Інноваційні підходи забезпечення фінансової безпеки кредитного ринку / Ю. Ю. Вергелюк // Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України : зб. матер. міжн. наук.-практ. конф., 20-22 березня 2018 р., м. Ірпінь / Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України, Академія екон. наук України [та ін.]. – Ірпінь, 2018. – С. 29–32.
Зібрання