Теоретико-методологічні основи комп’ютерних баз знань в економіці

dc.contributor.authorРіппа Сергій Петровичuk_UA
dc.contributor.authorАнтоненко Володимир Мефодійовичuk_UA
dc.contributor.authorБоднар Оксана Степанівнаuk_UA
dc.contributor.authorЛендюк Тарас Васильовичuk_UA
dc.contributor.authorМамченко Світлана Дмитрівнаuk_UA
dc.contributor.authorНіжегородцев Владислав Олександровичuk_UA
dc.contributor.authorПогорєловська Ірина Дем’янівнаuk_UA
dc.contributor.authorПостіл Степан Дмитровичuk_UA
dc.contributor.authorРатушняк Тетяна Володимирівнаuk_UA
dc.contributor.authorРедич Олександр Володимировичuk_UA
dc.contributor.authorРіппа Марія Богданівнаuk_UA
dc.contributor.authorРогушина Юлія Віталіївнаuk_UA
dc.contributor.authorСаченко Анатолій Олексійовичuk_UA
dc.contributor.authorСвириденко Віталія Юріївнаuk_UA
dc.contributor.authorСитник Марина Федорівнаuk_UA
dc.contributor.authorСоколова Наталія Василівнаuk_UA
dc.contributor.authorСьомка Наталія Костянтинівнаuk_UA
dc.contributor.authorГетьман Наталія Анатоліївнаuk_UA
dc.contributor.authorШкурпела Оксана Валеріївнаuk_UA
dc.contributor.authorRippa Sergey Petrovichen_EN
dc.contributor.authorAntonenko Volodymyr Mefodiyovychen_EN
dc.contributor.authorBodnar Oksana Stepanivnaen_EN
dc.contributor.authorLendiuk Taras Vasylovychen_EN
dc.contributor.authorMamchenko Svitlana Dmytrivnaen_EN
dc.contributor.authorNizhegorodtsev Vladyslav Oleksandrovychen_EN
dc.contributor.authorPogorelovska Iryna Demianivnaen_EN
dc.contributor.authorPostil Stepan Dmytrovychen_EN
dc.contributor.authorRatushniak Tatiana Vladimirovnaen_EN
dc.contributor.authorRedych Oleksandr Volodymyrovychen_EN
dc.contributor.authorRippa Maria Bohdanivnaen_EN
dc.contributor.authorRogushyna Yuliia Vitaliivnaen_EN
dc.contributor.authorSachenko Anatolii Oleksiiovychen_EN
dc.contributor.authorSvyrydenko Vitaliia Yuriiivnaen_EN
dc.contributor.authorSytnyk Maryna Fedorivnaen_EN
dc.contributor.authorSokolova Nataliia Vasylivnaen_EN
dc.contributor.authorSemka Natalia Konstantinovnaen_EN
dc.contributor.authorHetman Nataliia Anatoliivnaen_EN
dc.contributor.authorShkurpela Oksana Valeriivnaen_EN
dc.date.accessioned2023-07-25T14:20:07Z
dc.date.available2023-07-25T14:20:07Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractОснову монографії становлять результати досліджень провідних вчених України. У виданні представлено наукові роботи з проблематики комп’ютерного моделювання сучасних соціально-економічних процесів з використанням комп’ютерних баз знань в економіці, взаємовпливів синергетичних ефектів у міждисциплінарному інформаційному моделюванні баз знань. Розглянуто окремі моделі безпеки й оцінки складності розробки програмного забезпечення, важливі питання професійної компетентності майбутніх фахівців фіскальної служби України, Мінфіну та інших відомств, деякі специфічні інтерактивні технології навчання, використання хмарних обчислень в освіті, електронній комерції та популяризації понять інформаційної безпеки у контексті знання орієнтованих технологій. Рекомендовано для фахівців у галузях економіки, інформаційних технологій, управління проєктами і програмами для студентів та аспірантів, а також науковців і викладачів закладів вищої освіти. Статті відтворені з авторських оригіналів в авторській редакції. The monograph is based on the results of research by leading Ukrainian scientists. The publication presents scientific works on the problems of computer modeling of modern socio-economic processes using computer knowledge bases in the economy, the interactions of synergistic effects in interdisciplinary information modeling of knowledge bases. The author considers some models of security and assessment of the complexity of software development, important issues of professional competence of future specialists of the Fiscal Service of Ukraine, the Ministry of Finance and other agencies, some specific interactive learning technologies, the use of cloud computing in education, e-commerce and the popularization of information security concepts in the context of knowledge-based technologies. Recommended for specialists in the fields of economics, information technology, project and program management for undergraduate and graduate students, as well as researchers and teachers of higher education institutions. The articles are reproduced from the author's originals in the author's edition.
dc.identifier.citationТеоретико-методологічні основи комп’ютерних баз знань в економіці: монографія [Електронний документ] / С. П. Ріппа, І. Д. Погорєловська, О. В. Редич [та ін.] ; за ред. С. П. Ріппи ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 170 с.
dc.identifier.isbn978-966-337-620-2
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/667
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь : Ун-т ДФС України
dc.subjectкомп’ютерне моделювання, інжиніринг, інформатизація, електронна освіта, наукові дослідженняuk_UA
dc.subjectcomputer modeling, engineering, informatization, e-education, scientific researchen_EN
dc.titleТеоретико-методологічні основи комп’ютерних баз знань в економіці
dc.title.alternativeTheoretical and methodological foundations of computer knowledge bases in economics
dc.typeBook
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
monograph_2021_IR_277.pdf
Розмір:
8.82 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання