Економічне стимулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У дипломній роботі обґрунтувано теоретико-методологічні засади, концептуальних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму економічного стимулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. Досліджено процес удосконалення економічного механізму стимулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. The thesis substantiates the theoretical and methodological foundations, conceptual provisions and practical recommendations for improving the mechanism of economic stimulation of the rational use of agricultural land. The process of improving the economic mechanism of stimulating the rational use of agricultural land is studied.
Опис
Ключові слова
сталий розвиток, землі сільськогосподарського призначення, раціональне та ефективне землекористування, земельний ринок, землеохоронні заходи, sustainable development, agricultural land, rational and efficient land use, land market, land protection measures
Бібліографічний опис
Фурман І. Б. Економічне стимулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення : кваліфікаційна робота / І. Б. Фурман ; наук. кер. М. А. Корж ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економічної політики та сталого розвитку. Ірпінь, 2024. 77 с.