Система захисту веб-ресурсів установи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Об’єкт дослідження: методи та інструменти захисту веб-ресурсів.Предмет дослідження: програмно-апаратні засоби, технології, методи захисту веб-ресурсів. Інформаційною базою дослідження є правила та вимоги до захисту веб-ресурсів, методика проведення пентесту, статисика кіберзагроз, спеціалізовані інструменти захисту веб-ресурів. Object of research - methods and tools for protecting web resources. Subject of research - software and hardware, technologies, methods of protecting web resources. The information base of the study is the rules and requirements for the protection of web resources, the methodology of pentesting, statistics of cyber threats, specialized tools for protecting web resources.
Опис
Ключові слова
веб-ресурси, вразливості, захист, кібератаки, кіберзагрози, Firewall, IPS, WAF, пентест., web resources, vulnerabilities, protection, cyber attacks, cyber threats, Firewall, IPS, WAF, pentest.
Бібліографічний опис
Джосан В. В. Система захисту веб-ресурсів установи : кваліфікаційна робота / В. В. Джосан ; наук. кер. І. Д. Погорєловська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. комп’ютерних та інформаційних технологій і систем. — Ірпінь, 2023. – 47 с.