Генезис наукової думки щодо рентних платежів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економіка. Фінанси. Право.
Анотація
У статті досліджено еволюцію розвитку наукової думки щодо платежів за користування природними ресурсами, теорії ренти та досліджено основні положення податкового законодавства. Наведено та проаналізовано теорії ренти класиків-економістів та види земельної ренти. Виокремлено чинники, що впливають на ефективність використання природних ресурсів. The article investigates the evolution of the development of scientific thought regarding payments for the use of natural resources, the theory of rent, and examines the main provisions of the tax legislation. The theories of rent of classics-economists and types of land rent are presented and analyzed. The factors influencing the efficiency of the use of natural resources are singled out.
Опис
Ключові слова
природні ресурси, рента, ресурсні платежі, ресурсне оподаткування., natural resources, rents, payments resource, resource taxation.
Бібліографічний опис
Тучак Т. В. Генезис наукової думки щодо рентних платежів / Т. В. Тучак, О. М. Яременко // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 5/2. – С. 13–17.
Зібрання