Режимні заходи Радянської влади в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вінниця : ТОВ «ТВОРИ»
Анотація
На початковому етапі німецько-радянської війни керівництво СРСР вдалося до запровадження особливого правового режиму у вигляді воєнного стану, а також надзвичайних заходів у районах, наближених до зони бойових дій. Це, зокрема, проявлялося в обмеженні права вільного пересування багатьох категорій громадян і «очищенні» районів, загрожених 166 окупацією, від «неблагонадійних елементів». Ці кроки потребували нормативно-правового регулювання у відповідних законодавчих актах та відомчих документах. At the initial stage of the German-Soviet war, the USSR leadership succeeded in introducing a special legal regime in the form of martial law, as well as emergency measures in areas close to the war zone. This, in particular, was manifested in the restriction of the right of free movement of many categories of citizens and the "clearing" of the areas endangered 166 occupation, from "unreliable elements". These steps required regulatory regulation in the relevant legislation and departmental documents.
Опис
Ключові слова
нацистська агресія, воєнний стан, лінія фронту, режимні місця, прифронтова зона, СРСР, німецько-радянська війна, nazi aggression, martial law, front line, regime seats, frontline zone, USSR, German-Soviet war
Бібліографічний опис
Шевченко А. Є. Режимні заходи Радянської влади в умовах воєнного стану / А. Є. Шевченко, Д. А Пащенко // «ІІІ Всеукраїнських правових наукових читань» пам’яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, член-кореспондента Національної академії правових наук України Ніни Романівни Нижник» : зб. матер., 17 жовтня 2019 р., м. Ірпінь / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – С. 161–166.
Зібрання