Застосування електронного тестування в закладах вищої освіти: за і проти

dc.contributor.authorАвраменко Наталія Леонідівнаuk_UA
dc.contributor.authorСергієнко Наталія Володимирівнаuk_UA
dc.contributor.authorAvramenko Nataliia Leonidivnaen_EN
dc.contributor.authorSergiyenko Natalia Volodymyrivnaen_EN
dc.date.accessioned2023-03-31T12:36:17Z
dc.date.available2023-03-31T12:36:17Z
dc.date.issued2022
dc.description1. В.М. Швидун. Щодо використання технологій дистанційного навчання в освіті. URL: http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/73/part_1/21.pdf (дата звернення: 20.01.2022). 2. Рекомендації щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання. URL: https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/73574/ (дата звернення: 21.01.2022). 3. Формування екологічного світогляду та культури безпеки студентів ВНЗ : монографія / І.С. Сагайдак, Н.Л. Авраменко, Т.М. Чорна. К. : ТОВ «7БЦ», 2018. 171 с. 4. Лукіна Т.О., Проник В.В. Особливості диференційованого тестування студентів дистанційної форми навчання. URL: http://surl.li/bfzqo (дата звернення: 26.01.2022). 5. Дистанційне навчання. переваги та недоліки. URL: https://dli.donetsk.ua/news/2020-06-04-3 (дата звернення: 28.01.2022).
dc.description.abstractСьогодні дистанційне навчання має великі перспективи, тому що виправдовує себе і є дійсно зручним, а в період пандемії – єдиним шляхом безперервності навчально-виховного процесу. Створивши досконалу систему електронного тестування та наповнивши її відповідними матеріалами, ми можемо ефективно її використовувати у навчальному процесі для проведення як поточного, так і підсумкового контролю знань студентів. Об’єктивне, надійне і правильно проведене диференційоване тестування має важливе навчальне, розвивальне і виховне значення, адже сприяє всебічному вивченню програми, розширенню, удосконаленню умінь і навичок, розвитку пізнавальних інтересів та самостійного творчого мислення студентів, підвищує відповідальність за виконану роботу не тільки студентів, а й викладачів, привчає до систематичності та акуратності складання і виконання тестових завдань, дозволяє виявити і подолати стереотипи навчального досвіду студентів, сприяє підвищенню якості навчання. Проте, є спеціальності, опанування яких у дистанційній формі складно уявити. Розглядаються переваги та недоліки застосування електронного тестування в освітньому процесі ЗВО. Визначено основні вимоги для розробки тестових завдань в системі електронного тестування. The distance learning has great prospects, because it justifies itself and is really convenient, and during the pandemic - the only way to the continuity of the educational process today. Having created a perfect system of electronic testing and filling it with relevant materials, we can effectively use it in the educational process to conduct both current and final control of students' knowledge. Objective, reliable and correctly conducted differentiated testing has important educational, developmental and pedagogical value, because it contributes to the comprehensive study of the program, expansion, improvement of skills, development of cognitive interests and independent creative thinking of students, increases responsibility for work not only students. but also teachers, teaches to the systematic and accurate preparation and implementation of test tasks, allows you to identify and overcome stereotypes of students' learning experience, improves the quality of education. However, there are specialties that are difficult to imagine remotely. The advantages and disadvantages of using electronic testing in the educational process of free economic zones are considered. The basic requirements for the development of test tasks in the electronic testing system are determined.
dc.identifier.citationАвраменко Н. Л. Застосування електронного тестування в закладах вищої освіти: за і проти / Н. Л. Авраменко, Н. В. Сергієнко // Theoretical and applied aspects of the application of modern science : abstracts of V International Scientific and Practical Conference, 7‒9 February 2022, Tokyo. ‒ Japan, 2022. ‒ P. 206‒213.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/166
dc.publisherTokyo, Japan
dc.subjectтестування, електронне тестування, тестові завдання, освітній процес, заклади вищої освітиuk_UA
dc.subjecttesting, electronic testing, test tasks, educational process, institutions of higher educationen_EN
dc.titleЗастосування електронного тестування в закладах вищої освіти: за і проти
dc.title.alternativeThe stagnation of electronic testing in the pledges of higher education: pros and cons
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2022_IR_32.pdf
Розмір:
4.18 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання