Культурологічний компонент професійної освіти в сучасному університеті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Анотація
У статті розглянуто роль культурологічної компетентності у професійному становленні високо кваліфікованого фахівця. Проаналізовано найефективніші методи формування культурологічної компетентності у студентів вищих навчальних закладів. The article considers the role of cultural competence in the professional development of a highly qualified specialist. The most effective methods of formation of cultural competence in students of higher educational institutions are analyzed.
Опис
Ключові слова
культурологічна компетентність, культура відповідність, компетентнісний підхід., culturological competence, cultural conformity, competency approach.
Бібліографічний опис
Зайцева І. В. Культурологічний компонент професійної освіти в сучасному університеті / І. В. Зайцева // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – 2015. – Вип. 38. – С. 392–395.
Зібрання