Особливості фінансування вищої освіти в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Університет держ. фіскал. служби України
Анотація
У тезах зосереджено увагу на особливостях фінансування вищої освіти в Україні, зокрема проаналізовано динаміку видатків на освіту та вищу освіту в Україні у 1991-2018 рр. Виявлено, що недостатність державного фінансування змушує заклади вищої освіти шукати інші джерела залучення фінансових ресурсів. The theses focus on the peculiarities of financing higher education in Ukraine, in particular, analyze the dynamics of expenditures on education and higher education in Ukraine in 1991-2018. It was found that lack of public funding forces higher education institutions to seek other sources of financial resources.
Опис
Ключові слова
вища освіта, заклади вищої освіти, фінансування, джерела позабюджетних надходжень, джерела фінансування, higher education, higher educational establishments, financing, sources of extrabudgetary revenues, sources of financing
Бібліографічний опис
Вітренко Л. О. Особливості фінансування вищої освіти в Україні / Л. О. Вітренко // Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного управління в сучасних глобалізаційних процесах : зб. матер. VIІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 19 березня 2020 р. / Ун-т ДФС України – Ірпінь : Університет держ. фіскал. служби України, 2020. – С. 259–261.
Зібрання