Взаємодія громадських організацій з органами місцевого самоврядування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Робота полягає в теоретичному та правовому обґрунтуванні взаємодії громадських організацій з органами місцевого самоврядування та розробці практичних рекомендацій щодо її удосконалення The work consists of theoretical and legal justification interaction of public organizations with local self-government bodies and development of practical recommendations for its improvement
Опис
Ключові слова
територіальна громада, сільська рада, органи місцевого самоврядування, громадська організація, взаємодія, проблемні питання місцевого значення, territorial community, village council, local self-government bodies, public organization, interaction, problematic issues of local importance
Бібліографічний опис
Скаковський О. Б. Взаємодія громадських організацій з органами місцевого самоврядування : кваліфікаційна робота / О. Б. Скаковський ; наук. кер. Н. В. Грабовенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально гуманітарних технологій, спорту та реабілітації, Каф. менеджменту та публічного управління. Ірпінь, 2024. 77 с.