Інтелектуальний бізнес

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
У навчальному посібнику комплексно і послідовно викладено теоретичні та прикладні аспекти інтелектуального бізнесу. Розкрито особливості об’єктів інтелектуальної власності, які стають першочерговими для специфічного формату бізнесової діяльності, такі як винаходи, промислові зразки, корисні моделі, товарні знаки та ін. Вони є високотехнологічними продуктами, що обумовлюють потребу в інтелектуалізації підприємства. Для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти четвертого рівня акредитації. Theoretical and applied aspects of intellectual business are comprehensively and consistently explained in the textbook. The peculiarities of intellectual property objects, which become of primary importance for a specific format of business activity, are revealed, such as inventions, industrial designs, utility models, trademarks, etc. They are high-tech products that determine the need for intellectualization of the enterprise. For students of economic specialties of higher education institutions of the fourth level of accreditation.
Опис
Ключові слова
інтелектуальний бізнес, бізнес-інтелект, інтелектуальна власність, Конституція України, Цивільний кодекс України, інтелектуальний капітал, економічна безпека., intellectual business, business intelligence, intellectual property, the Constitution of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, intellectual capital, economic security.
Бібліографічний опис
Ляшенко Г. П. Інтелектуальний бізнес : навч. посіб. [Електронний документ] / Г. П. Ляшенко ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 166 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 79).