Концептуальні підходи до формування методичного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вчені записки університету «КРОК»
Анотація
У статті розглядаються концептуальні підходи щодо формування методики судово-бухгалтерської експертизи: визначені загальнонаукові та спеціалізовані методи дослідження; проблемні аспекти, які виникають під час практичного застосування окремих груп способів дослідження; можливі напрями покращення методичного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи. The article describes conceptual frameworks of the forensic accounting methodology formation: the general scientific and special methods of enquiry are determined; challenges that occur in the practical usage of certain group research method; possible improvement ways of the forensic accounting methodology support.
Опис
Ключові слова
судово-бухгалтерська експертиза, загальнонаукові та спеціалізовані методи дослідження, експерт-бухгалтер, провадження, досудове слідство, суд., forensic accounting expertise, general scientific and specialized research methods, expert accountant, proceedings, pre-trial investigation, court.
Бібліографічний опис
Колісник О. П. Концептуальні підходи до формування методичного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи / О. П. Колісник // Вчені записки університету «КРОК». – 2013. – Вип. 33. – С. 183–189.
Зібрання