Лідерство в публічному управлінні та адмініструванні: зарубіжний досвід та національні моделі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Узагальнення теоретичного матеріалу щодо забезпечення лідерства в органах державної влади в процесі прийняття керівником управлінських рішень для підвищення ефективності державного управління. Generalization of theoretical material on ensuring leadership in state authorities in the process of making managerial decisions by the head to increase the efficiency of public administration.
Опис
Ключові слова
лідерство, лідер, управління, керівник, організація, суспільство, leadership, leader, management, manager, organization, society
Бібліографічний опис
Артеменко А. О. Лідерство в публічному управлінні та адмініструванні: зарубіжний досвід та національні моделі : кваліфікаційна робота / А. О. Артеменко ; наук. кер. М. В. Гусятинський ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 64 с.