Фінансовий простір України в умовах глобалізаційних і деглобалізаційних трансформацій

dc.contributor.authorСеребрянський Дмитро Миколайовичuk_UA
dc.contributor.authorОнишко Світлана Василівнаuk_UA
dc.contributor.authorКорнєєв Володимир Вікторовичuk_UA
dc.contributor.authorВергелюк Юлія Юріївнаuk_UA
dc.contributor.authorБелінська Яніна Василівнаuk_UA
dc.contributor.authorГордей Оксана Дмитрівнаuk_UA
dc.contributor.authorКоваленко Юлія Михайлівнаuk_UA
dc.contributor.authorКотух Євген Володимировичuk_UA
dc.contributor.authorКраснова Ірина Вікторівнаuk_UA
dc.contributor.authorПримостка Людмила Олександрівнаuk_UA
dc.contributor.authorСунцова Олеся Олександрівнаuk_UA
dc.contributor.authorЧеберяко Оксана Вікторівнаuk_UA
dc.contributor.authorБедринець Мирослава Дмитрівнаuk_UA
dc.contributor.authorБогріновцева Людмила Миколаївнаuk_UA
dc.contributor.authorБолдова Антоніна Андріївнаuk_UA
dc.contributor.authorДіденко Людмила Вікторівнаuk_UA
dc.contributor.authorКозій Наталія Сергіївнаuk_UA
dc.contributor.authorКлючка Ольга Володимирівнаuk_UA
dc.contributor.authorКоляда Тетяна Анатоліївнаuk_UA
dc.contributor.authorЛаговський Володимир Вікторовичuk_UA
dc.contributor.authorМельничук Ганна Сергіївнаuk_UA
dc.contributor.authorНіжегородцев Владислав Олександровичuk_UA
dc.contributor.authorНемировська Оксана Вікторівнаuk_UA
dc.contributor.authorОнишко Олег Володимировичuk_UA
dc.contributor.authorОнишко Сергій Володимировичuk_UA
dc.contributor.authorПернарівський Олександр Васильовичuk_UA
dc.contributor.authorРябокінь Марина Валеріївнаuk_UA
dc.contributor.authorШепиленко Вікторія Юріївнаuk_UA
dc.contributor.authorБєлін Владислав Сергійовичuk_UA
dc.contributor.authorБолдов Андрій Олександровичuk_UA
dc.contributor.authorГанцяк Михайло Олеговичuk_UA
dc.contributor.authorЧубенко Владислав Юрійовичuk_UA
dc.contributor.authorSerebrianskyi Dmytro Mykolaiovychen_EN
dc.contributor.authorOnyshko Svitlana Vasylivnaen_EN
dc.contributor.authorKornieiev Volodymyr Viktorovychen_EN
dc.contributor.authorVerheliuk Yuliia Yuriivnaen_EN
dc.contributor.authorBelinska Yanina Vasylivnaen_EN
dc.contributor.authorHordei Oksana Dmytrivnaen_EN
dc.contributor.authorKovalenko Yuliia Mykhailivnaen_EN
dc.contributor.authorKotukh Yevhen Volodymyrovychen_EN
dc.contributor.authorKrasnova Iryna Viktorivnaen_EN
dc.contributor.authorPrymostka Liudmyla Oleksandrivnaen_EN
dc.contributor.authorSuntsova Olesia Oleksandrivnaen_EN
dc.contributor.authorCheberiako Oksana Viktorivnaen_EN
dc.contributor.authorBedrynets Myroslava Dmytrivnaen_EN
dc.contributor.authorBohrinovtseva Liudmyla Mykolaivnaen_EN
dc.contributor.authorBoldova Antonina Andriivnaen_EN
dc.contributor.authorDidenko Liudmyla Viktorivnaen_EN
dc.contributor.authorKozii Nataliia Serhiivnaen_EN
dc.contributor.authorKliuchka Olha Volodymyrivnaen_EN
dc.contributor.authorKoliada Tetiana Anatoliivnaen_EN
dc.contributor.authorLahovskyi Volodymyr Viktorovychen_EN
dc.contributor.authorMelnychuk Hanna Serhiivnaen_EN
dc.contributor.authorNizhehorodtsev Vladyslav Oleksandrovychen_EN
dc.contributor.authorNemyrovska Oksana Viktorivnaen_EN
dc.contributor.authorOnyshko Oleh Volodymyrovychen_EN
dc.contributor.authorOnyshko Serhii Volodymyrovychen_EN
dc.contributor.authorPernarivskyi Oleksandr Vasylovychen_EN
dc.contributor.authorRiabokin Maryna Valeriivnaen_EN
dc.contributor.authorShepylenko Viktoriia Yuriivnaen_EN
dc.contributor.authorBielin Vladyslav Serhiiovychen_EN
dc.contributor.authorBoldov Andrii Oleksandrovychen_EN
dc.contributor.authorHantsiak Mykhailo Olehovychen_EN
dc.contributor.authorChubenko Vladyslav Yuriiovychen_EN
dc.date.accessioned2023-10-02T08:59:27Z
dc.date.available2023-10-02T08:59:27Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ монографії досліджується багатопланова проблематика формування і зміцнення фінансового простору України в межах взаємодії глобалізаційних і деглобалізаційних трансформацій. Зроблена спроба дослідити трансформаційні зміни в системі фінансових відносин під впливом розвитку нової реальності як підґрунтя для практичних рекомендацій щодо зміцнення фінансового потенціалу. У цьому контексті окреслено сутнісні характеристики фінансового простору, природу і значення взаємозв’язку його складових для зміцнення фінансового простору. Розкрито окремі напрями впливу глобалізації на соціально-економічний розвиток у контексті формування фінансового простору. Досліджено можливості імплементації інструментарію деглобалізації в сучасну парадигму фінансових відносин. Значну увагу приділено обґрунтуванню моделі зміцнення фінансового простору в частині теоретичної концептуалізації та алгоритму впливу глобалізаційних і деглобалізаційних трансформацій. The monograph examines the multifaceted issues of forming and strengthening the financial space of Ukraine within the framework of the interaction of globalization and deglobalization transformations. An attempt is made to investigate transformational changes in the system of financial relations under the influence of the development of a new reality as a basis for practical recommendations on strengthening financial potential. In this context, the essential characteristics of the financial space, the nature and importance of the relationship of its components for the strengthening of the financial space are highlighted. Separate directions of the impact of globalization on socio-economic development in the context of the formation of the financial space are revealed. The possibility of implementing the tools of deglobalization into the modern paradigm of financial relations has been studied. Considerable attention is paid to the justification of the model of strengthening the financial space in terms of the theoretical conceptualization and algorithm of the influence of globalization and deglobalization transformations.
dc.identifier.citationФінансовий простір України в умовах глобалізаційних і деглобалізаційних трансформацій : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України С. В. Онишко. – Ірпінь : Державний податковий ун-т, 2023. – 686 c.
dc.identifier.isbn978-966-337-701-8
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/782
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь : Державний податковий ун-т.
dc.subjectфінансовий простір, глобалізація, деглобалізація, трансоформаціяuk_UA
dc.subjectfinancial space, globalization, deglobalization, transformationen_EN
dc.titleФінансовий простір України в умовах глобалізаційних і деглобалізаційних трансформацій
dc.title.alternativeThe financial space of Ukraine in the conditions of globalization and deglobalization transformations
dc.typeBook
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
monograph_2023_IR_366.pdf
Розмір:
8.06 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання