Податково-правове стимулювання розвитку економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Державний податковий університет
Анотація
Ключовим завданням державної політики для відновлення України є формування дієвих правових інструментів, які забезпечуватимуть надійну основу для стабільного розвитку економіки. Враховуючи вагомість оподаткування як джерела наповнення бюджетів різних рівнів, варто продумати ефективне застосування податково-правових стимулів, що обумовлюють спрямованість вітчизняного законодавства на закріплення різних заходів державної підтримки та стимулювання платників податків. The key tasks of the state policy for the restoration of Ukraine are to create effective legal instruments that will provide a reliable basis for stable economic development. Given the importance of of taxation as a source of revenues for budgets of various levels, it is worth considering Effective application of tax and legal incentives, which will ensure focus of the national legislation on consolidation of various measures state support and incentives for taxpayers.
Опис
Ключові слова
державна політика, платники податків, розвиток економіки, податкове законодавство, state policy, taxpayers, economic development, tax legislation
Бібліографічний опис
Касьяненко Л. Податково-правове стимулювання розвитку економіки / Л. Касьяненко // Фінансова безпека України: сучасний стан правового регулювання та перспективи розвитку : матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої науковій школі заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Віктора Тарасовича Білоуса, 26 жовтня 2023 р., Ірпінь. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. – С. 112–117.
Зібрання