Екологічна безпека

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : ДПУ
Анотація
У навчальному посібнику розкрито сучасний стан теоретичних та прикладних засад екологічної безпеки, а також економічні, організаційні, правові, культурно-освітні та техніко-технологічні шляхи її формування. Видання буде корисним для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 081 «Право» 293 «Міжнародне право» ННІ права Державного податкового університету. The textbook reveals the current state of theoretical and applied principles of environmental safety, as well as economic, organizational, legal, cultural, educational, and technical-technological ways of its formation. The publication will be useful for the preparation of higher education applicants of the first (bachelor) level of education in the specialty 081 "Law" 293 "International Law" of the National Institute of Law of the State Tax University.
Опис
Ключові слова
екологія, навколишнє середовище, екологічна безпека, екологічна криза, екологічна катастрофа, національна безпека, природокористування, відходи життєдіяльності, економіка природокористування, природоохоронна діяльність, ecology, environment, ecological safety, ecological crisis, ecological catastrophe, national security, nature use, waste of life, economy of nature use, nature protection activity
Бібліографічний опис
Авраменко Н. Л. Екологічна безпека : навч. посіб. / Н. Л. Авраменко ; Державний податковий університет. – Ірпінь : ДПУ, 2023. – 294 с.