Документування в оперативно-розшуковій діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Порівняльно-аналітичне право
Анотація
Статтю присвячено дослідженню питання документування в оперативно-розшуковій діяльності. Досліджено порядок документування заходів оперативно-розшукової діяльності. Сформовано цілісне й комплексного уявлення про правове регулювання порядку документування заходів оперативно-розшукової діяльності. The article is devoted to the study of documentation in the operational-search activities. The paper describes the procedure for documenting the activities of operational and investigative activities. Formed a holistic and integrated view of the legal regulation of the documenting of the activities of operational and investigative activities
Опис
Ключові слова
документування, заходи, оперативно-розшукова діяльність, розслідування злочинів, оперативний працівник., documentation, measures, operative-search activity, investigation of crimes, operative worker.
Бібліографічний опис
Башта І. І. Документування в оперативно-розшуковій діяльності / І. І. Башта, Ю. Ю. Плохотишина // Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 6. – С. 398–400.
Зібрання