Формування процесуального компонента фінансового права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS)
Анотація
У статті розглядається фінансово-правовий процес який характеризується тим, що його види: бюджет, податок, контроль і валюта орієнтовані на реалізацію незалежних груп фінансових і матеріальних норм, які також представляють відповідні правові інститути фінансового права. The article deals with the financial and legal process characterized by the fact that its types: budget, tax, control and currency are oriented on the implementation of independent groups of financial and material norms, which also represent the corresponding legal institutes of financial law.
Опис
Ключові слова
фінансово – правовий процес, бюджет, податок, контроль і валюта., financial - legal process, budget, tax, control and currency.
Бібліографічний опис
Kasianenko L. Forming the procedu ral component in financial law / L. Kasianenko, V. Chaika // Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS). – 2018. – № 04. – P.100 –103.
Зібрання