Збереження здоровʼя в підлітків – успішної особистості засобами бойового хортингу під час дистанційного навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
К. : Київський ун-т імені Бориса Грінченка
Анотація
Авторами публікації науково обґрунтовано вплив бойового хортингу на збереження здоров’я в підлітків – успішної особистості під час дистанційного навчання через розроблені К. Федорченко чотирнадцять запитань для спортсменів-підлітків гуртка «Бойовий хортинг». The authors of the publication scientifically substantiate the influence of combat horting on maintaining the health of adolescents - a successful person during distance learning through the fourteen questions developed by K. Fedorchenko for adolescent athletes of the group «Combat Horting».
Опис
Ключові слова
бойовий хортинг, збереження здоровʼя, підлітки, успішна особистість, дистанційне навчання., combat horting, health, adolescents, successful personality, distance learning
Бібліографічний опис
Діхтяренко З. Збереження здоров’я в підлітків – успішної особистості засобами бойового хортингу під час дистанційного навчання / З. Діхтяренко, К. Федорченко // Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) : матер. ІХ Всеукраїнської наук.-практ. онлайн-конф., 10 грудня, 2021 р., Київ / Мін-во освіти і науки України, Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту – К. : Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2021. – С. 300–305.
Зібрання