Державне регулювання розвитку житлово-комунального господарства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У дисертації досліджено теоретико-методичні аспекти державного регулювання розвитку житлово-комунального господарства, а також наведена методика аналізу його розвитку. Дана оцінка розвитку житлово-комунального господарства України з розглядом кількісних і якісних характеристик його розвитку в цілому та за регіонами. За результатами досліджень було визначено ключові проблеми та основні тенденції розвитку житлово-комунального господарства України. Проведено моделювання розвитку житлово-комунального господарства. Визначено основу його реформування та наведені основні напрями вдосконалення державного регулювання розвитку житлово-комунального господарства. The thesis investigates theoretical and methodological aspects of state regulation of housing and communal services, as well as the method of analysis of its development. Estimation of Housing and Communal Services of Ukraine for quantitative and qualitative characteristics of its development as a whole and by region. The research was identified key issues and major trends in housing and communal services of Ukraine. The modeling of housing and communal services. Specify the basis of its reform and are the main areas of improvement government regulation of housing and communal services.
Опис
Ключові слова
державне регулювання, житлово-комунальне господарство, комунальне господарство, розвиток, управління, state regulation, municipal housing economy, municipal housing enterprise, development, management
Бібліографічний опис
Ружинська Н. О. Державне регулювання розвитку житлово-комунального господарства : дис. … кандидата екон. наук : 08.00.03 / Ружинська Наталія Олексіївна ; Державна фіскальна служба України, Нац. ун-т ДПС України. – Ірпінь, 2015. – 227 с.
Зібрання