Діджиталізація митниці як засіб зміцнення економічної безпеки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Проаналізована ефективність функціонування Державної митної служби України, яка залежить від митно-інформаційної інфраструктури, наявних та перспективних інформаційно-комунікаційних засобів опрацювання великих потоків різнотипної інформації, представлення результатів їх аналітичного опрацювання та прийнятих на їх основі управлінських рішень. The thesis analyzes the efficiency of functioning of the State Customs Service of Ukraine, which depends on the customs information infrastructure, existing and promising information and communication tools for processing large flows of various types of information, presenting the results of their analytical processing and management decisions made on their basis.
Опис
Ключові слова
діджиталізація, діджиталізація митниці, «електронна митниця», «електронний чек», «єдине вікно», митна служба, митно-інформаційна інфраструктура, digitalization, digitalization of Customs, "electronic customs", "electronic check", "single window", Customs Service, Customs Information Infrastructure
Бібліографічний опис
Микитенко Т. В. Діджиталізація митниці як засіб зміцнення економічної безпеки / Т. В. Микитенко, В. В. Борса // Дослідження підприємництва: ключові механізми організації, основні драйвери та перспективи : зб. матер. ІIІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Економічні перспективи підприємництва в Україні», 10–11 жовтня 2019 р., м. Ірпінь : у 2 ч. / Мін-во освіти і науки України, Державна фіскальна служба України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – Ч. 1. – С. 240–242. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 132).
Зібрання