Удосконалення системи управління місцевими фінансовими ресурсами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дослідження вітчизняного та закордонного процесів формування місцевих фінансів Research of domestic and foreign processes of local finance formation
Опис
Ключові слова
фінансові ресурси, місцеве самоврядування, територіальні громади, financial resources, local self-government, territorial communities
Бібліографічний опис
Бірук О. М. Удосконалення системи управління місцевими фінансовими ресурсами : кваліфікаційна робота / О. М. Бірук ; наук. кер. І. Г. Канцур ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 67 с.