Правові проблеми розв’язання проблем фінансової безпеки України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник національного університету «Львівська політехніка»
Анотація
У статті розглядаються важливі питання щодо ролі і місця фінансової безпеки як складового елементу національної безпеки держави та важливості прийняття Закону «Про Національне бюро фінансової безпеки України». Визначено позитивні і негативні сторони даного законопроекту та його можливий вплив на стан фінансових правовідносин. The article deals with important issues regarding the role and place of financial national security and the importance’sof adopting the Law «ОnThe national security as an integral element of financial security Bureau of Ukraine». The authors identify the positive and negative aspects of the bill and its possible impact on the state of financial relations.
Опис
Ключові слова
фінансова безпека; національна безпека; проект закону; загрози безпеці., financial security; national security; draft law; security threats.
Бібліографічний опис
Білоус В. Правові питання розв’язання проблем фінансової безпеки України / В. Білоус, О. Бригінець // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. – 2018. – № 902. – С. 74–81.
Зібрання