Особливості огляду місця події

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Публікація присвячена характеристиці особливостей огляду місця події. Визначено завдання слідчого огляду. Визначено принципи проведення огляду місця події. The publication is devoted to the description of the features of the review of the place of the event. The task of the investigator is determined. The principles of conducting an event review are determined.
Опис
Ключові слова
особливості, огляд місця події, об’єкти матеріального світу, досудове розслідування, оцінка та фіксація доказів, властивості матеріальних об’єктів.
Бібліографічний опис
Лазебний А. М. Особливості огляду місця події / А. М. Лазебний, М. І. Франчук // Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. присвячена пам’яті професорів В. П. Бахіна, В. К. Лисиченка, І. Я. Фрідмана, 19 квітня 2019 р. / Ун-т ДФС України, Нац. академія внутрішніх справ, Нац. академія служби безпеки України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 399–403.
Зібрання