Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
Навчальний посібник висвітлює основні аспекти правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. За своєю структурою та змістом відповідає вибірковій навчальній дисципліні «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» та має прикладне спрямування. Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, аспірантів і викладачів вищих закладів освіти, а також для всіх, хто цікавиться питаннями зовнішньоекономічної діяльності України. The study guide highlights the main aspects of the legal regulation of foreign economic activity. According to its structure and content, it corresponds to the selective educational discipline "Legal regulation of foreign economic activity" and has an applied direction. For students of higher education of the second (master's) level, postgraduate students and teachers of higher education institutions, as well as for everyone who is interested in issues of foreign economic activity of Ukraine.
Опис
Ключові слова
правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, зовнішньоекономічна діяльність, валютне регулювання, валютні операції, іноземні інвестиції, товаровиробники, вирішення спорів, legal regulation of foreign economic activity, foreign economic activity, currency regulation, currency transactions, foreign investments, commodity producers, dispute resolution
Бібліографічний опис
Боднарчук О. Г. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. [Електронний документ] / О. Г. Боднарчук, О. І. Боднарчук ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 318 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 153).