Розробка методу дослідження трафіку мультисервісних мереж на основі аналізу розподілу кількості заявок

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дослідження мультисервісних мереж на основі аналізу розподілу кількості заявок, запропоновано метод управління усунення несправностей в мультисервісних мережах Study of multiservice networks based on the analysis of the distribution of the number of applications, a method for managing troubleshooting in multiservice networks is proposed
Опис
Ключові слова
трафік, мультисервісні мережі, якість, метод, дослідження, налаштування., traffic, multiservice networks, quality, method, research, tuning.
Бібліографічний опис
Роговой Д. С. Розробка методу дослідження трафіку мультисервісних мереж на основі аналізу розподілу кількості заявок : кваліфікаційна робота / Д. С. Роговой ; наук. кер. С. М. Грищенко; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Факультет фінансів та цифрових технологій, Каф. комп’ютерних та інформаційних технологій і систем. – Ірпінь, 2023. – 57 с.