Питання підвищення лінгвокраїнознавчої компетенції студентів та викладачів у процесі викладання англійської мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Мова та історія
Анотація
У статті розглядаються особливості формування основ фонетики, граматики та лексики у студентів, що вивчають англійську мову шляхом огляду традицій тієї країни, мову якої студенти вивчають. Представлені особливості формування ефективності навчання іноземної мови в сучасних реаліях. Зазначено, що метою, яку необхідно досягти підчас вивчення іноземної мови є всебічна ерудиція та мотивація у студентів. The article deals with the peculiarities of forming the basics of phonetics, grammar and vocabulary for the students who study English by reviewing the traditions of the country of which the students study the language. The peculiarities of formation of foreign language teaching efficiency in modern realities are presented. It is stated that the goal to be achieved while studying a foreign language is comprehensive erudition and student motivation.
Опис
Ключові слова
підвищення компетенції, мотивація, традиції англомовних країн, improvement of competence, motivation, traditions of English-speaking countries
Бібліографічний опис
Чорна О. Питання підвищення лінгвокраїнознавчої компетенції студентів та викладачів у процесі викладання англійської мови / О. Чорна // Мова та історія. – 2014. – Вип. 352. – С. 11–15.
Зібрання