Інструментальні методи досліджень та сенсорний аналіз

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : ДПУ
Анотація
У навчальному посібнику, який складається з двох розділів, представлені сучасні методи досліджень показників якості та безпеки товарів. У першому розділі «Сенсорний аналіз» представлено особливості сенсорної системи людини, методи дослідження якості товарів за допомогою органів чуття, система організації та проведення сенсорного аналізу. Другий розділ «Інструментальні методи досліджень» присвячений характеристиці інструментальних методів дослідження якості товарів, а саме: спектрометричним, електрохімічним, хроматографічним та радіологічним. The training manual, which consists of two sections, presents modern methods of researching indicators of quality and safety of goods. The first chapter "Sensory analysis" presents the features of the human sensory system, methods of researching the quality of goods using the senses, the system of organization and conducting sensory analysis. The second section "Instrumental methods of research" is devoted to the characteristics of instrumental methods of product quality research, namely: spectrometric, electrochemical, chromatographic and radiological.
Опис
Ключові слова
сенсорний аналіз, товарознавство, якість продукції (товарів), хроматографія, sensory analysis, commodity science, product (goods) quality, chromatography
Бібліографічний опис
Сагайдак І. С. Інструментальні методи досліджень та сенсорний аналіз : навч. посіб. [Електронний документ] / І. С. Сагайдак, І. В. Качур ; Державний податковий університет. – Ірпінь : ДПУ, 2023. – 194 с.