Фінансова безпека, як складова національної безпеки держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Університет ДФС України
Анотація
Розглядаються питання економічної безпеки держави і суспільства. Сучасний соціально-політичний та економічний стан розвитку України вимагає цілеспрямованої діяльності держави, усіх рівнів організації законодавчої і виконавчої влади щодо забезпечення економічної і як складової фінансової безпеки країни та її громадян. Issues of economic security of the state and society are considered. Current socio-political and economic situation Ukraine's development requires purposeful activity of the state, all levels of organization of legislative and executive power to ensure economic and as a component of financial security of the country and its citizens.
Опис
Ключові слова
економічна безпека, національна безпека держави, фінансова безпека, economic security, national security, financial security.
Бібліографічний опис
Сюравчик І. А. Фінансова безпека, як складова національної безпеки держави / І. А. Сюравчик, А. В. Цимбалюк // Фінансова безпека України: сучасний стан правового регулювання та перспективи розвитку : зб. тез VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет конф., присвячена науковій школі заслуженого юриста України, д.ю.н., професора Віктора Тарасовича Білоуса, 30 листопада 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Ун-т держ. фіскальної служби України, Навч.-наук. ін-т права. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. – С. 376–378.
Зібрання