Діяльність органів ДПС у сфері контролю за дотриманням податкового законодавства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи –полягає в тому, щоб на основі аналізу теоретичних засад, правового регулювання та практичної діяльності податкових органів щодо здійснення податкового контролю визначити сутність та значення останнього, подати пропозиції та рекомендації щодо удосконалення його організаційно- правових засад.. Предметом дослідження є теоретико-методичні засади, сучасний стан правового регулювання, зміст, адміністративно-правові та організаційні засади контрольної діяльності податкових органів України. Об’єктом дослідження є система податкового контролю в Україні. За результатами дослідження сформульовані шляхи вдосконалення податкового контролю в Україні. Одержані результати можуть бути використані полягає у врахуванні та використанні ГУ ДПС у м. Києві обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення окремих норм у законодавчій роботі. The purpose of the study is based on the fact that, on the basis of the analysis of theoretical ambushes, legal regulation and practical activity of tax authorities in order to achieve tax control, the significance of the rest, tax propositions and recommendations to improve the garden law enforcement. The subject of the study is the theoretical and methodological ambush, the current standard of legal regulation, the establishment, administrative and legal and organizational ambush of the control activity of tax authorities in Ukraine. The object of the study is the system of tax control in Ukraine. Following the results of further formulation of the path to a thorough tax control in Ukraine. Obtained results can be beaten to the law at the vrahuvannі and vikoristanny of the Main Department of the traffic police in the city of Kiev, priming propositions to fully comply with the norms of the legislator's work.
Опис
Ключові слова
перевірка, декларування, камеральні перевірки, автоматизація процесу перевірки, акт, довідка, re-verification, declaration, cameral re-verification, automation of the re-verification process, act, finalization
Бібліографічний опис
Коханчук К. О. Діяльність органів ДПС у сфері контролю за дотриманням податкового законодавства : кваліфікаційна робота / К. О. Коханчук ; наук. кер. Ю. В. Панура ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 63 с.