Процес розвитку міжнародного лізингу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою дослідження є вивчення теоретичних аспектів розвитку міжнародного лізингу, аналіз процесу розвитку міжнародного лізингу та визначення перспектив його використання на сучасному етапі. Головними завданнями дипломної роботи є: - охарактеризувати еволюцію, сутність, види, форми та принципи проведення міжнародних лізингових операцій (послуг); - дослідити механізм здійснення та законодавче регулювання міжнародних лізингових операцій; - проаналізувати міжнародний ринок лізингових послуг; - оцінити ефективність міжнародного лізингу в Україні; - висвітлити проблеми та перспективи розвитку міжнародного лізингу. Об‘єкт дослідження. Об'єктом дослідження дипломної роботи є технології, механізми та умови здійснення міжнародного лізингу. The purpose of the study is to study the theoretical aspects of the development of international leasing, to analyze the process of development of international leasing and to determine the prospects of its use at the current stage. The main tasks of the thesis are: - characterize the evolution, essence, types, forms and principles of international leasing operations (services); - to investigate the mechanism of implementation and legal regulation of international leasing operations; - to analyze the international market of leasing services; - evaluate the effectiveness of international leasing in Ukraine; - highlight the problems and prospects of the development of international leasing. Object of study. The object of research of the thesis is technologies, mechanisms and conditions of international leasing.
Опис
Ключові слова
лізингові угоди, лізингові компанії, міжнародний лізинг, міжнародні лізингові послуги, лізингові операції, leasing agreements, leasing companies, international leasing, international leasing services, leasing operations
Бібліографічний опис
Рижаков А. А. Процес розвитку міжнародного лізингу : кваліфікаційна робота / А. А. Рижаков ; наук. кер. Я. В. Белінська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 71 с.