Економічна теорія (історія економіки та економічної думки, політекономія, мікроекономіка, макроекономіка). Ч.1 Історія економіки та економічної думки, політекономія

dc.contributor.authorМацелюх Наталія Петрівнаuk_UA
dc.contributor.authorТеліщук Микола Миколайовичuk_UA
dc.contributor.authorСкорик Марина Олегівнаuk_UA
dc.contributor.authorМаксименко Іван Андрійовичuk_UA
dc.contributor.authorМартиненко Валентина Віталіївнаuk_UA
dc.contributor.authorСтаростенко Ганна Григоріївнаuk_UA
dc.contributor.authorПоснова Тетяна Вікторівнаuk_UA
dc.contributor.authorКорж Марина Анатоліївнаuk_UA
dc.contributor.authorТеліщук Мирослава Миколаївнаuk_UA
dc.contributor.authorMatseliukh Nataliia Petrivnaen_EN
dc.contributor.authorTelishchuk Mykola Mykolaiovychen_EN
dc.contributor.authorSkoryk Maryna Olehivnaen_EN
dc.contributor.authorMaksymenko Ivan Andriiovychen_EN
dc.contributor.authorMartynenko Valentyna Vitaliivnaen_EN
dc.contributor.authorStarostenko Hanna Hryhoriivnaen_EN
dc.contributor.authorPosnova Tetyana Viktorivnaen_EN
dc.contributor.authorKorzh Maryna Anatoliivnaen_EN
dc.contributor.authorTelishchuk Myroslava Mykolaivnaen_EN
dc.date.accessioned2023-07-20T10:44:25Z
dc.date.available2023-07-20T10:44:25Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractНавчальний посібник підготовлений згідно з вимогами освітньої програми для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання (з поглибленим вивченням іноземної мови). Для полегшення користування матеріал подається українською, а потім англійською. Кожний розділ включає план; логічно-тезовий виклад питань для розгляду на лекції; термінологічний словник; тести; запитання та завдання для контролю, список рекомендованих джерел. Буде корисним усім, хто цікавиться економічною теорією та вивчає іноземну (англійську) мову, зокрема за білінгвальною методикою. The study guide is prepared in accordance with the requirements of the educational program for the preparation of higher education applicants of the first (bachelor) level of full-time and correspondence forms of education (with in-depth study of a foreign language). For ease of use, the material is presented in Ukrainian, and then in English. Each section includes a plan; logical and thesis presentation of questions for consideration at lectures; terminological dictionary; tests; questions and tasks for control, a list of recommended sources. It will be useful for everyone who is interested in economic theory and studies a foreign (English) language, in particular, using the bilingual method.
dc.identifier.citationЕкономічна теорія (історія економіки та економічної думки, політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) = Economic theory (History of economics and economic thought, political economy, microeconomics, macroeconomics) : навч. посіб. : у 2-х ч. Ч. 1 Історія економіки та економічної думки, політекономія = History of economics and economic thought, political economy [Електронний документ] / Н. П. Мацелюх, М. М. Теліщук, М. О. Скорик [та ін.] ; за ред. М. М. Теліщука ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України. ‒ 2020. – 532 с. ‒ (Серія «Податкова та митна справа в Україні » ; т. 146).
dc.identifier.isbn978-966-337-581-6
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/623
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь : Ун-т ДФС України
dc.relation.ispartofseriesПодаткова та митна справа в Україні ; т. 146
dc.subjectекономічна теорія, економічна думка, європейська цивілізація, конкуренція, індустріальне суспільство, монополістична конкуренція, світове господарство, економічні потребиuk_UA
dc.subjecteconomic theory, economic thought, European civilization, competition, industrial society, monopolistic competition, world economy, economic needsen_EN
dc.titleЕкономічна теорія (історія економіки та економічної думки, політекономія, мікроекономіка, макроекономіка). Ч.1 Історія економіки та економічної думки, політекономія
dc.title.alternativeEconomic theory (history of economics and economic thought, political economy, microeconomics, macroeconomics). Part 1 History of economics and economic thought, political economy
dc.typeBook
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
posibnyk_2020_IR_233.pdf
Розмір:
3.5 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис: