Психологічна підготовка борців вільного стилю під час змагань

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглядаються питання щодо побудови тренувального процесу у вільній боротьбі звертаючи увагу на психологічну підготовку під час змагального періоду підготовки. Організація та формування навантажень, використання технічних елементів і вправ для удосконалення спортивної форми за спортивною кваліфікацією та періодом підготовки. Проведений аналіз тренерської діяльності, узагальнення наукової, навчально-методичної літератури, щодо організації та проведення тренувальних занять та виступу на змаганнях. In the qualifying work, issues related to the construction of the training process in freestyle wrestling are considered, paying attention to psychological preparation during the competitive training period. Organization and formation of loads, use of technical elements and exercises to improve sports form according to sports qualification and training period. Conducted analysis of coaching activity, generalization of scientific, educational and methodological literature, regarding the organization and conduct of training classes and performance at competitions.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Скуратівський Р. В. Психологічна підготовка борців вільного стилю під час змагань : кваліфікаційна робота / Р. В. Скуратівський ; наук. кер. І. Й. Малинський ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 46 с.