Розробка проекту щодо вдосконалення системи управління витратами в підприємницькій діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в розробленні проекту для аналізу системи витрат підприємства і наданні рекомендацій для поліпшення роботи даної системи. Завданнями роботи дослідити теоретичні основи і сутність управління витратами, дослідити економічну сутність витрат та їх роль в управлінні підприємством, дослідити сучасний стан господарювання підприємства, ознайомитись з організаційною структурою та структурою управління підприємством, здійснити аналіз витрат компанії, розробити проект і оцінити його витрати, надати рекомендації по удосконаленню системи управління витратами. The purpose of the work is to develop a project to analyze the enterprise's cost system and provide recommendations for improving the operation of this system. The tasks of the work are to investigate the theoretical foundations and essence of cost management, to investigate the economic essence of costs and their role in enterprise management, to investigate the current state of enterprise management, to get acquainted with the organizational structure and structure of enterprise management, to carry out an analysis of company costs, to develop a project and estimate its costs, to provide recommendations on improving the cost management system.
Опис
Ключові слова
витрати, система витрат, підприємство, проект, витрати на проект, costs, cost system, enterprise, project, project costs
Бібліографічний опис
Туманевич К. В. Розробка проекту щодо вдосконалення системи управління витратами в підприємницькій діяльності : кваліфікаційна робота / К. В. Туманевич ; наук. кер. Г. М. Калач ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 62 с.