Оподаткування віртуальних активів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У статті розглянуто законопроекти щодо регулювання оподаткування віртуальних активів в Україні. Значну увагу приділено новаціям в податковому законодавстві щодо можливостей оподаткування операцій з купівлі-продажу кргттовалют. Визначено характерні особливості врегулювання оподаткування віртуальних активів та практики застосування в Україні. The author considers bills regulating the taxation o f virtual assets in Ukraine. Considerable attention is paid to innovations in tax legislation regarding the possibilities of taxation of cryptocurrency purchase and sale transactions. The author identified the characteristics and prospects for improving the practice of regulating the taxation o f virtual assets in Ukraine.
Опис
Ключові слова
оподаткування, віртуальні активи, криптовалюта, блокчейн, майнінг., taxation, virtual assets, cryptocurrency, blockchain, mining.
Бібліографічний опис
Унинець-Ходаківська В. Оподаткування віртуальних активів / В. Унинець-Ходаківська // ІІ Міжнародний податковий конгрес [Електронне видання] : зб. матеріалів, 26 листопада 2021 р., м. Ірпінь / Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2021. – C. 623–627.
Зібрання