Стандарт доказування: досвід застосування та перспективи запровадження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Правові новели
Анотація
Стаття присвячена виокремленню досвіду застосування категорії стандарту доказування у національному процесуальному праві, окресленню перспектив її подальшого розвитку у сфері цивільного процесуального права. The article is devoted to highlighting the experience of applying the category of standard of proof in national procedural law, outlining the prospects for its further development in the field of civil procedural law.
Опис
Ключові слова
доказування, стандарт доказування, цивільний процес, суд, перевага доказів, ясні та переконливі докази, внутрішнє переконання, evidence, standard of proof, civil proceedings, trial, superiority of evidence, clear and convincing evidence, internal conviction
Бібліографічний опис
Рябченко Ю. Ю. Стандарт доказування: досвід застосування та перспективи запровадження / Ю. Ю. Рябченко // Правові новели. – 2020. – № 10. – С. 122–128.
Зібрання