Методологія визначення факторів, що впливають на поточний стан впровадження інвестиційної стратегії в державному управлінні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
International Journal of Engineering and Advanced Technology
Анотація
Головна особливість сучасного поліса державних інвестицій - створення умов для продовження фінансування інвестицій в економіку країни, що заснована на подальшому удосконаленні регулярної структури і державній підтримці продуктивних інвестиційних проектів. Сконструйована класифікація може бути використана керівниками суспільних інститутів та адміністрації в розвитку бізнес-планів для інвестиційних проектів, створюючи модель в управлінні інвестиційного проекту, моніторинг виконання бізнес-плану для інвестиційного проекту, розвиваючи рішення в управлінні інвестиційного проекту. The main feature of the modern state investment policy is the creation of conditions for extending extra-budgetary sources of financing of capital investments and attraction of investments of own and foreign investors in the economy of the country based on the further improvement of the regulatory framework and state support of productive investment projects. State regulation of the investment process is carried out to implement economic, scientific and social policies. The constructed classification can be used by the heads of public administration institutes in developing business plans for investment projects, creating a model for managing an investment project, monitoring the implementation of a business plan for an investment project, developing regulatory management decisions aimed at adjusting the business plan and actions of executors of the investment project.
Опис
Ключові слова
бізнес-план, фактори впливу, інвестиційна стратегія, державне управління, business plan, influencing factors, investment strategy, public administration
Бібліографічний опис
Methodology for determining the factors that affect the current state of implementation of investment strategies in public administration [Електронний ресурс] / Y. Holovnia, G. Kotsiurubenko, M. Husiatynskyi, I. Martyniuk, V. Khomutenko, A. Cheremnova // International Journal of Engineering and Advanced Technology. – 2019. – Vol. 8, Issue 6. – P. 4484–4487. – Режим доступу : https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v8i6/F8996088619.pdf
Зібрання