Економічна безпека України в умовах глобалізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У даному матеріалі досліджено вплив глобалізації на рівень економічної безпеки України. This material has been investigated the impact of globalization on the level of economic security of Ukraine.
Опис
Ключові слова
глобалізація, безпека, національна безпека, економічна безпека, макроекономічна безпека, індикатори., globalization, safety, national safety, economic security, macroeconomic safety, indicators.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Економічна безпека України в умовах глобалізації / В. В. Мартиненко // Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізацій них процесів : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 17–21 лютого 2010 р. / Держ. податкова адміністрація України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, Ін-т економіки та прогнозування нац. академії наук України [та ін.]. – Ірпінь, 2010. – Ч. 1.– С. 484–488.
Зібрання