Транснаціоналізація економічної діяльності корпорацій: сучасні тенденції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Теоретичні та прикладні питання економіки
Анотація
В статті розглянуто етапи становлення, показники, сучасні тенденції, напрями, ключові чинники транс націоналізації економічної діяльності корпорацій. In the article the stages of formation, indicators, current trends, directions, key factors of trans nationalization of economic activity of corporations are considered.
Опис
Ключові слова
глобальна конкуренція, підприємство, корпорація, транс націоналізація., global competition, enterprise, corporation, trans nationalization.
Бібліографічний опис
Максименко І. А. Транснаціоналізація економічної діяльності корпорацій: сучасні тенденції / І. А. Максименко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2007. – Вип. 14. – С. 129–135.
Зібрання