Психологічна стійкість особистості до військових загроз

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У рамках даної дипломної роботи був проведений комплексний аналіз психологічної стійкості особистості до військових загроз. Дослідження охопило широкий спектр аспектів, включаючи теоретичні основи, емпіричні дослідження, а також методичні рекомендації для психологів. У першому розділі розглянуто сутність і зміст психологічної стійкості особистості до військових загроз. У другому розділі було проведено емпіричне дослідження, спрямоване на діагностику психологічної стійкості особистості до військових загроз. За допомогою різних методик: «Прогноз» за В.А. Бодровим, «Теппінг-тест» Е.П. Ілліна, методика оцінки стресостійкості та соціальної адаптації Холмса та Раге. The comprehensive analysis of psychological resilience of an individual to military threats was conducted within the framework of this diploma thesis. The research covered a wide range of aspects, including theoretical foundations, empirical studies, and methodological recommendations for psychologists. The first chapter explores the essence and content of psychological resilience of an individual to military threats. The second chapter presents an empirical study aimed at diagnosing the psychological resilience of an individual to military threats. Various techniques were used, including V.A. Bodrov's "Prognosis," E.P. Illin's "Tapping Test," and Holmes and Rahe's method for assessing stress resistance and social adaptation.
Опис
Ключові слова
психологічна стійкість, особистість, військові загрози, методика розвитку психологічної стійкості., psychological resilience, personality, military threats, methodology of psychological resilience development.
Бібліографічний опис
Моісєєва А. О. Психологічна стійкість особистості до військових загроз : кваліфікаційна робота / . А. О. Моісєєва ; наук. кер. С. О. Дєніжна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф.психології, педагогіки та соціології — Ірпінь, 2023. – 74 с.