Моделювання оптимального виробництва продукції на виробничому підприємстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Математичне моделювання в економіці
Анотація
Обґрунтовано доцільність застосування економіко-математичного моделювання для аналізу діяльності виробничого підприємства та прийняття оптимальних управлінських рішень. Запропоновано модель оптимізації виробництва ПАТ «Київхліб», за результатами аналізу якої визначено оптимальний обсяг виготовлення продукції за критеріями отримання максимального прибутку, рентабельності продукції, що виготовляється, та мінімізації використання ресурсів підприємства. На прикладі ПАТ «Київхліб» продемонстрована практична корисність аналізу виробничої діяльності підприємства з використанням економіко-математичного моделювання. The expediency of application of economical-mathematical modeling for the analysis of the production enterprises and making optimal managerial decisions. The model of optimization of production of PJSC "Kyivkhlib", for the results of which analysis is the optimal volume manufacturing products according to the criteria for obtaining the maximum profits, profitability of manufactured goods, and minimizing the use of enterprise resources. For example, PAO "Kyivkhlib" demonstrates the practical utility of the analysis production activity of the enterprise using the economic-mathematical modeling.
Опис
Ключові слова
економіко-математичне моделювання, оптимізаційне моделювання, оптимізація виробничих витрат, оптимальний обсяг виробництва продукції., economic-mathematical modeling, optimization modeling, optimization of production costs, optimum volume production of products.
Бібліографічний опис
Остапенко Я. О. Моделювання оптимального виробництва продукції на виробничому підприємстві / Я. О. Остапенко, І. О. Замота // Математичне моделювання в економіці. – 2018. – № 1(10), січень-березень. – С. 139–151.
Зібрання