Податкове консультування у вітчизняній практиці: особливості становлення та перспективи розвитку

dc.contributor.authorСтаніславчук Катерина Валеріївна
dc.contributor.authorStanislavchuk Kateryna Valeriyivna
dc.date.accessioned2023-04-27T05:41:35Z
dc.date.available2023-04-27T05:41:35Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМетою дипломної роботи є вивчення теоретичних засад розвитку та функціонування податкового консультування та визначення напрямків його удосконалення для перспективного розвитку ринку консалтингових послуг України у контексті загальноєвропейський тенденцій. Об’єкт дослідження – відносини між платниками та консалтинговими компаніями України. Предмет дослідження – теоретико-організаційні та практичні засади становлення та розвитку податкового консультування. За результатами дослідження сформульовані висновки щодо напрямків удосконалення ефективного функціонування податкового консультування в Україні. Одержані результати можуть бути використані в процесі консультаційних послуг у сфері податків і зборів. The purpose of the thesis is to study the theoretical foundations of the development and functioning of tax consulting and to determine the directions of its improvement for the perspective development of the market of consulting services of Ukraine in the context of pan-European trends. The object of relations between payers and consulting companies of Ukraine. The subject theoretical, organizational and practical foundations of formation and development of tax consulting. According to the results of the study, conclusions regarding directions for improving the effective functioning of tax consulting in Ukraine. The obtained results can be used in the process of consulting services in the field of taxes and fees.
dc.identifier.citationСтаніславчук К. В. Податкове консультування у вітчизняній практиці: особливості становлення та перспективи розвитку : кваліфікаційна робота / К. В. Станіславчук ; наук. кер. І. А. Прокопенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 72 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/210
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectподаткове консультування, консалтинг, податкове планування, договір про надання консультаційних послуг, сплата податків
dc.subjecttax consulting, consulting, tax planning, agreement on the provision of consulting services, tax payment
dc.titleПодаткове консультування у вітчизняній практиці: особливості становлення та перспективи розвитку
dc.title.alternativeTax consulting in domestic practice: peculiarities of formation and development prospects
Файли