Психологічні наслідки впливу війни на психоемоційний стан молоді

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У ході роботи було розкрито суть поняття «війна» з психологічної точки зору. Також було висвітлено психологічні наслідки війни, які можуть виявлятися в різних формах, наприклад, таких як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), тривожність, суїцидальна поведінка, злочинність та інші. Було обґрунтувано важливість психологічної підтримки військових та цивільного населення. Адже військовослужбовці, які перебувають у воєнних конфліктах, потребують особливої психологічної допомоги, оскільки це може допомогти знизити ризик психологічних проблем і сприяти їхній повноцінній реабілітації після повернення з зони бойових дій. Забезпечення психологічної підтримки молоді, яка зазнала впливу війни, також є важливим кроком у процесі адаптації до складних життєвих обставин і відновлення психічного благополуччя. During the research, the essence of the concept of "war" was revealed from a psychological perspective. The psychological consequences of war were also highlighted, which can manifest in various forms such as post-traumatic stress disorder (PTSD), anxiety, suicidal behavior, criminality, and others. The importance of psychological support for military personnel and the civilian population was justified. Military personnel involved in armed conflicts require special psychological assistance, as it can help reduce the risk of psychological problems and contribute to their full rehabilitation upon returning from the combat zone. Providing psychological support to youth affected by war is also an important step in the process of adapting to difficult life circumstances and restoring mental well-being.
Опис
Ключові слова
психо-емоційни стан, війна, тривога, страх, агресія, напруга, psycho-emotional state, war, anxiety, fear, aggression, tension
Бібліографічний опис
Савченко Д. І. Психологічні наслідки впливу війни на психоемоційний стан молоді : кваліфікаційна робота / Д. І. Савченко ; наук. кер.О. Г. Льовкіна; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф.психології, педагогіки та соціології — Ірпінь, 2023. – 88 с.