Специфіка процесу податкового консультування: методична, інформаційна та економічна складові

Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи –дослідження професійної діяльності податкових консультантів, враховуючи вітчизняні реалії та зарубіжний досвід. Предметом дослідження є методи та інструментарій оптимізації роботи податкових консультантів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. Об’єктом дослідження виступають теоретико-організаційні засади та практичні основи здійснення податкового консультування в Україні. За результатами дослідження сформульовані шляхи вирішення діяльності податкових консультантів в України. Одержані результати можуть бути використані в процесі роботи податкових консультантів. The purpose of the work consideration and study of economic, informational, methodological components of the process of tax consulting. The subject of the study is a theoretical and organizational principles and practical foundations of tax consulting in Ukraine are presented. The object of research is the process of providing consulting services in the field of taxation. According to the results of the research, ways of solving the activities of tax consultants in Ukraine were formulated. The obtained results can be used in the work of tax consultants.
Опис
Ключові слова
податкове консультування, податковий консультант, методи оптимізації, система оподаткування, податкова робота, tax consulting, tax consultant, optimization methods, taxation system, tax work
Бібліографічний опис
Ткаченко В. В. Специфіка процесу податкового консультування: методична, інформаційна та економічна складові : кваліфікаційна робота / В. В. Ткаченко ; наук. кер. Т. В. Тучак ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 73 с.