Організація та формування спеціальних професійних якостей працівників правоохоронних органів

Анотація
У монографії надаються теоретико-методологічні засади формування професійних якостей працівників правоохоронних органів. Розглядаються особливості спеціальних професійних якостей працівника правоохоронних органів, з’ясовуються питання комунікативного процесу правоохоронців та вміння спілкування зі ЗМІ. Видання має стати у пригоді працівникам підрозділів правоохоронних органів, а також здобувачам вищої освіти спеціальності «Правоохоронна діяльність». The monograph provides theoretical and methodological foundations for the formation of professional qualities of law enforcement officers. The features of special professional qualities of a law enforcement officer are considered, the issues of the communication process of law enforcement officers and the ability to communicate with the media are clarified. The publication should be useful for employees of law enforcement agencies, as well as for students majoring in Law Enforcement.
Опис
Ключові слова
правоохоронні органи, надзвичайна ситуація, професійні якості, службові обов’язки, спорт, державні органи., law enforcement agencies, emergency situation, professional qualities, official duties, sports, government agencies.
Бібліографічний опис
Організація та формування спеціальних професійних якостей працівників правоохоронних органів : монографія / В. Л. Грищук, В. В. Чмелюк, Є. А. Єрьоменко [та ін.] ; за заг. ред. В. Л. Грищука. – Ірпінь : УДФСУ, 2022. – 150 с.
Зібрання