Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню теоретичних засад, світових і вітчизняних тенденцій екологічного оподаткування з позиції його застосування для зниження надмірного навантаження на навколишнє природне середовище від активної економічної діяльності. The thesis is devoted to research of theoretical foundations, international and domestic trends of environmental taxation from the perspective of its use to reduce the excessive burden of economic activity on environment.
Опис
Ключові слова
податок, екологічне оподаткування, екологічні податки, енергетичні податки, транспортні податки, ресурсні податки, податки на забруднення навколишнього природного середовища, tax, environmental taxation, environmental taxes, energy taxes, transport taxes, resource taxes, taxes on environmental pollution
Бібліографічний опис
Новицька Н. В. Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи розвитку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Надія Володимирівна Новицька ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2016. – 274 с.
Зібрання