Критерії та моделі оцінки ефективного управління державної служби

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Теоретико-прикладне визначення критеріїв та моделей оцінки ефективного управління державною службою в Україні Theoretical and applied definition of criteria and models for evaluating effective management of civil service in Ukraine
Опис
Ключові слова
державна служба, критерії, моделі, оцінка, ефективність, civil service, criteria, models, assessment, effectiveness
Бібліографічний опис
Левківська А. А. Критерії та моделі оцінки ефективного управління державної служби : кваліфікаційна робота / А. А. Левківська ; наук. кер. І. І. Самойлова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 68 с.