Сучасні форми та методи профорієнтаційної роботи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Біла Церква
Анотація
У тезах розглядаються про ефективність та результативність проведення профорієнтаційної роботи зі старшокласниками , що в значній мірі залежить від форм та методів роботи. Перспектива подальших досліджень полягає в розробці методичних рекомендацій щодо вдосконалення форм та методів профорієнтаційної діяльності. Theses consider the effectiveness and effectiveness of conducting vocational guidance work with senior pupils, which largely depends on the forms and methods of work. The prospect of further research is to develop methodological recommendations for improving the forms and methods of vocational guidance activities.
Опис
Ключові слова
професійна орієнтація, активізуючи діяльність, методи вивчення особистості, статистична обробка., professional orientation, activating activity, methods of person's study, statistical processing.
Бібліографічний опис
Будник Ю. А. Сучасні форми та методи профорієнтаційної роботи / Ю. А. Буднік // Механізми захисту прав людини в умовах євроінтеграції України : зб. матер. наук.-практ. конф., 15 квітня 2016 р., Біла Церква. / Мін-во освіти і науки України, Білоцерківський нац. аграрний ун-т науково-дослідний інститут сучасного публічного та приватного права [та ін.] ; ред. кол. : А. С. Даниленко, В. В. Сахнюк [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – С. 22–24.
Зібрання