Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : НУДПСУ
Анотація
У матеріалах Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції розглядаються актуальні теоретичні, методологічні та практичні проблеми техногенно-екологічної безпеки України в сучасний період та в перспективі. Значна увага приділена: сучасним видам науково-практичної діяльності людини в галузі охорони НПС; економіко-правовим засадам раціонального використання природних ресурсів; технологічному розвитку і екологічному стану НПС; працеоохоронній діяльності в галузях господарювання; формуванню екологічного світогляду, культури безпеки та здоров‘я населення; ролі цивільного захисту у збереженні життя та здоров‘я населення, захисті довкілля та матеріально-технічних цінностей суспільства. The materials of the All-Ukrainian scientific-practical Internet conference reviewed current theoretical, methodological and practical problems of technogenic and ecological safety of Ukraine in the current period and in the future. Much attention is paid to: types of modern scientific and practical human activity in the field of NPS; economic and legal principles of rational use of natural resources; technological development and environmental condition NPS; pratseoohoronniy activities in the fields of management; formation environmental philosophy, a culture of safety and health; the role of civil protection in the preservation of life and health, environmental protection and material values of society.
Опис
Ключові слова
техногенно-екологічна безпека, екологічний світогляд, культура безпеки, цивільний захист, захист довкілля, суспільство, technogenic and ecological safety, ecological worldview, culture security, civil protection, environment, society
Бібліографічний опис
Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку : матер. V Всеукр. науково-практичної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 10-20 листопада 2015 р. / Нац. ун-т держ. податкової служби України, ННІ інформаційних технологій та менеджменту, Кафедра техногенно-екологічної безпеки. – Ірпінь : НУДПСУ, 2015. – 253 с.