Міжнародне поліцейське співробітництво у боротьбі з торгівлею людьми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Львів
Анотація
У запропонованій публікації визначено особливості міжнародного поліцейського співробітництва у боротьбі з торгівлею людьми. Також визначено напрями міжнародної взаємодії правоохоронних органів спрямованих на попередження та боротьбу проти торгівлі людьми. The proposed publication outlines the peculiarities of international police co-operation in combating trafficking in human beings. The directions of international cooperation of law enforcement bodies aimed at prevention and fight against trafficking in human beings are also defined.
Опис
Ключові слова
міжнародне поліцейське співробітництво, торгівля людьми, міжнародний режим співпраці, транснаціональний аспект, соціально-економічні умови, злочинний бізнес, країна-реципієнт., international police cooperation, trafficking in human beings, international cooperation regime, transnational dimension, socio-economic conditions, criminal business, recipient country.
Бібліографічний опис
Калганова О. А. Міжнародне поліцейське співробітництво у боротьбі з торгівлею людьми / О. А. Калганова // Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф., 9 листопада 2018 р. / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 84–86.
Зібрання